miercuri, 23 februarie 2011

Proiectele pentru prima impadurire a terenurilor agricole se pot depune doar in luna februarie

Prin Masura 221 – Prima impadurire a padurilor agricole, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea mediului si a spatiului rural a Planului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) se doreste imbunatatirea conditiilor de mediu in spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenurilor agricole impadurite. Prin aceasta masura este vizata imbunatarirea conditiilor de mediu in spatiul rural prin folosirea si gospodarirea durabila a terenului de impadurire.  Masura este destinata prevenirii pagubelor produse de factorii naturali daunatori, reducerii eroziunii solulilor, imbunatatirii capacitatii de retentie a apei, cresterii calitatii aerului, producerii de biomasa, inclusiv masa lemnoasa de calitate, prin mentinerea, sau dupa caz, cresterea biodiversitatii.

Obiectivul specific al acestei masuri este cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia.
Obiectivul operational este de a extinde suprafata ocupata de paduri prin sprijinirea lucrarilor de impadurire si intretinere a plantatiilor. Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediul pe baza rolului multifunctional pe care il au.Criterii legate de eligibilitatea terenurilor agricole – solicitantul trebuie sa faca dovada detinerii unui teren agricol eligibil pentru impadurire. Acest teren agricol trebuie sa fi fost declarat la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) in urma cu cel putin 2 ani si sa fi respectat in aceasta perioadata Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC). Dovada respectarii conditiilor se va face prin emiterea de catre APIA, la solicitarea beneficiarului, a unei Note de constatare, prin care se certifica urmatoarele: respectarea sau nu a GAEC, categoria de folosinta agricola a terenului (arabil, livezi, vii sau alte culturi permanente prevazute de legislatia nationala), includerea terenului in zona defavoriate sau nu, etc.

Pajistile naturale permanente sunt eligibile doar daca sunt afectate de fenomene de degradare a solului, iar stadiul de degradare se constata conform legislatiei in vigoare, respectiv HG 786/1993, rezultând din fisa perimetrului de ameliorare.

Alte conditii pe care trebuie sa le indeplineasca terenurile agricole propuse pentru impadurire:
- sa fie in proprietate/ sa fie concesionat/ arendat solicitantului. Daca nu se afla in proprietate si se afla in arenda sau in concesionare, solicitantul trebuie sa faca dovada acordului proprietarului terenului pentru impadurire si pentru mentinerea arboretului creat pe o perioada cel putin egala cu varsta exploatabilitatii prevazuta in normele tehnice printr-o declaratie – Anexa 3.3 (model declaratie).
- suprafata agricola propusa pentru impadurire trebuie sa fie de minim 0,5 ha, iar, cu exceptia perdelelor forestiere, raportul dintre distanta cea mai mare si cea mai mica a extremelor perimetrului acesteia sa fie sub 5. Prin Masura 221 nu se ofera sprijin financiar pentru infiintarea plantatiilor forestiere:
- de pomi de Craciun.
- cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila (aceasta investitie este insa eligibila prin Masura 121).

Contributia publica (comunitara si nationala) aferenta Masurii 221 este de 229.341.338 euro.  In ceea ce priveste sprijinul public pentru infiintarea plantatiei forestiere, acesta este de 70% din costurile standard calculate in fisa masurii, iar pentru impaduririle efectuate in zonele defavorizate  si siturile Natura 2000, acesta este de 80% din costurile standard.

De asemenea, sunt acordate prime pentru intretinerea plantatiei forestiere infiintate in cadrul acestei masuri pe o perioada de 5 ani, si prime pentru compensarea pierderilor de venit agricol pe suprafata impadurita pe o perioada de 15 ani. Aceste prime sunt acoperite in proportie de 100% din fonduri publice, conform costurilor standard prezentate in fisa Masurii 221.  Aceste plati sunt acordate pe an si pe hectar, fiind conditionate de mentinerea plantatiei forestiere pe suprafata care face obiectul proiectului si de respectarea cerintelor de eco-conditionalitate pe toate terenurile agricole apartinând fermei.

Proiectele pentru aceasta masura pot fi depuse intre 1 februarie si 28 februarie 2011. Ghidul Solicitantului il gasiti pe site-ul oficial al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Contacteaza prin Yahoo Messenger

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More