joi, 3 martie 2011

Comunitati Verzi - Planurile devin realitate

Schimbările climatice ne afectează pe toţi. De aceea, acţiunile concrete de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de care noi şi întreaga planetă avem nevoie trebuie să aibă loc în fiecare comunitate. În acest mod, vom înţelege mai bine responsabilitatea pe care o avem şi vom căuta soluţii pentru problemele locale, sprijinind în acelaşi timp iniţiativele globale.


Primul pas e făcut de patru comunităţi din judeţele Bacău, Galaţi, Călăraşi şi Mureş, care au conştientizat impactul pe care îl au asupra climei şi pun deja în aplicare soluţiile identificate de Comitetele Locale de Planificare a Energiei.

Pentru construirea unei societăţi durabile este esenţial ca sectorul neguvernamental să fie unul puternic şi activ. Schimbările climatice constituie cel mai serios subiect de politici publice al timpurilor noastre. In ultima vreme ONG-urile sunt implicate în proiecte care urmăresc reducerea emisiilor de carbon. Proiectul „Comunităţile mici, şcolile şi ONG din România promovează soluţii energetice prietenoase mediului” este un exemplu, intrucat educaţia are de jucat un rol cheie în promovarea înţelegerii şi în sprijinirea indivizilor, societăţii şi guvernelor să facă o alegere în cunoştinţă de cauză. Nu doar ONG de mediu dar şi cele din domeniul social şi cele comunitare acordă tot mai multă importanţă utilizării surselor regenerabile de energie în paralel cu creşterea eficienţei energetice.

Proiectul „Comunităţile mici, şcolile şi ONG din România promovează soluţii energetice prietenoase climei” (click aici pentru descrierea proiectului)De ce ONG-urile sunt angajate in reducerea efectelor schimbarilor climatice?


Schimbările climatice constituie cel mai serios subiect de politici publice al timpurilor noastre. Este unanim recunoscut că aducerea în prim plan a tuturor problemelor de mediu, inclusiv a schimbărilor climatice, este meritul organizaţiilor neguvernamentale, care nu numai că au tradus şi transmis către public şi politicieni mesajele de îngrijorare ale oamenilor de ştiinţă, dar au făcut eforturi extraordinare pentru a aduce şi menţine pe agendele decidenţilor subiectele de maximă importanţă pentru prezentul şi viitorul umanităţii. Dacă umanitatea trebuie să răspundă sfidărilor, educaţia are de jucat un rol cheie în promovarea înţelegerii şi în sprijinirea indivizilor, societăţii şi guvernelor să facă o alegere în cunoştinţă de cauză.
ONG-urile sunt interesate în implementarea proiectelor care urmăresc reducerea emisiilor de carbon în scopul reducerii ameninţării schimbărilor climatice. Nu doar ONG de mediu dar şi cele din domeniul social şi cele comunitare acordă tot mai multă importanţă utilizării surselor regenerabile de energie în paralel cu creşterea eficienţei energetice.
Toate acestea nu pot fi realizate fără o permanentă acţiune îndreptată spre decidenţi pentru ca aceştia să nu cedeze la presiunile permanente exercitate de exponenţii celor care exploatează resursele energetice fosile, al căror interes se reduce doar la obţinerea unui cât mai mare şi mai rapid profit fără a ţine cont de principiile unei dezvoltări durabile.Este esenţial pentru construirea şi menţinerea unei societăţi durabile ca sectorul neguvernamental să fie unul puternic şi activ. De aceea este importantă întărirea permanentă a capacităţii instituţionale a organizaţiilor neguvernamentale şi construirea parteneriatelor şi alianţelor între acestea.
Proiectul "Comunităţile mici, şcolile şi ONG-urile din România promovează soluţii energetice prietenoase climei" are în vedere toate aceste aspecte şi le acordă egală importanţă într-un demers pe care îl dorim multiplicat la scară naţională, construind astfel un fundament solid pentru acţiunile la nivel local cât şi pentru întărirea colaborării internaţionale în scopul de a determina reducerea rapidă şi drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Proiectul va conştientiza publicul şi autorităţile locale şi centrale asupra temei schimbărilor climatice, concentrându-se asupra acţiunilor locale concrete îndreptate spre reducerea emisiilor de GES; eficienţa energetică nu este doar o cale de creştere a profitabilităţii unei activităţi şi de amânare a sfârşitului resurselor energetice fosile, este o măsură crucială de reducere a emisiilor de carbon şi prin aceasta de păstrare a suportului existenţei umanităţii, este un mod de viaţă durabil.
 Vezi rezultatele obtinute in cadrul proiectului (septembrie 2010).
Sursa: Comunitati Verzi.ro


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Contacteaza prin Yahoo Messenger

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More